તહેવારમાં બનતા મીઠાઈ ભોજન પાછળ ખુબ જ અદ્દભુત વેજ્ઞાનિક કારણ હોય છે, જાણો શું છે

આપણા ભારતમાં ખુબતહેવાર આવે છે અને આ તહેવાર ઉપર ખાસ જાતની વાનગીઓ અને પકવાન બનાવવામાં આવે છે દરેક તહેવારમાં કોઈ વિશેષ તેલ નો ઉપયોગ થઇ રહ્યો છે બીજા તહેવારમાં બીજી જાતના તેલનો ઉપયોગ થઇ રહ્યો છે તેની પાછળ એક ખુબ મોટું વેજ્ઞાનિક કારણ છે.

તો વિજ્ઞાન એ છે જેમ કે ફાગણ અને ચૈત્ર ના મહિનામાં તહેવાર જેવા કે હોળી ઉપર જે જે પકવાન બની રહ્યા છે તે સીઝન પ્રમાણે ખુબ જ અનુકુળ છે દિવાળી ની આજુ બાજુ ના જે પણ તહેવાર છે તે જુદી જાતની પ્રીપરેશન થી તૈયાર પકવાન છે તેની પાછળ એક અલગ જ વેજ્ઞાનિક કારણ છે તે આપણા તહેવારને જુદી જુદી રીતે મદદ કરવા વાળા છે.

આપણા દેશમાં ઋષિ મહાઋષિઓએ તે જોયું કે ઠંડીના દિવસોમાં કઈ વસ્તુનો પ્રકોપ (વાત, પિત્ત, કફ) વધુ છે વરસાદના દિવસોમાં કઈ વસ્તુનો પ્રકોપ વધુ છે ગરમીના દિવસોમાં શેનો પ્રકોપ વધુ છે આ પ્રકોપો થી બચવા માટે જે સિઝનમાં જે વસ્તુ કુદરતે આપણને આપી છે તે વસ્તુનો તેમણે આ વાનગી અને પકવાનોમાં નાખી છે.

જેમ કે શિયાળાના દિવસોમાં આપણે જેટલા પણ તહેવાર મનાવીએ છીએ કે શિયાળામાં જેટલા પણ તહેવાર બતાવવામાં આવ્યા તે તહેવારમાં જોવામાં આવ્યું છે પકવાન થી વધુ શ્રીમંત હોય છે જેમ કે શિયાળાની સિઝનમાં પુષ્કળ તલ ખાવામાં આવે છે અને તલની જાત જાતની વાનગીઓ બનાવવામાં આવે છે ગુજરાતમાં અડદિયા ખાવામાં આવે છે તે અડદની દાળનો બને છે તે બધી વાનગી રહેલી હોય છે તેમાં ગુરુત્વ હોય છે સરળતાથી પચતું નથી ધીમે ધીમે પચે છે પણ જે દિવસોમાં આપણે ખાઈએ છીએ તે દિવસોમાં તે જ યોગ્ય છે કે તરત પચતી વસ્તુ ન ખાવ.

શિયાળાના દિવસોમાં પિત્ત થોડું ઓછું થાય છે વાત તમા વધુ અને કફ સૌથી વધુ હોય છે હવે કફ વધેલો છે તો કફ ની અસર આપણા જઠર અગ્નિ ઉપર છે તો કફ ની અસર જઠર અગ્નિ ઉપર થવાને લીધે અગ્નિ થોડી ઓછી રહે છે જે ઉનાળાના દિવસે તે ભડકે છે તેટલી નથી હોતી જો અગ્નિ ઓછી છે તો ભોજન પણ એવું કરવું જોઈએ જે એકદમ થી ન પચે ધીમે ધીમે પચે છે જેથી જઠર અગ્નિ અને ભોજન બન્ને નો મેળ રહે બન્ને ની ગતી ઓછી થાય છે.

તેથી જ સમજી વિચારીને નક્કી કરવામાં આવ્યું છે શિયાળાના દિવસોમાં તેલ, મગફળી, ગોળ, ઘી વગેરે ખાવાનું છે આરોગ્ય બનાવવા નો સમય તે માનવામાં આવે છે કેમ કે તેમાં ખાવા પીવાની સૌથી સારી વસ્તુ મળી રહે છે તેવી રીતે મેળ બેસાડીને આપણા પૂર્વજો એ તહેવાર સાથે આપણી વાનગી નો મેળ જોડેલ છે.

ઉનાળાના દિવસોમાં ઉલટું છે જઠર અગ્નિ તીવ્ર છે તેથી એવું ખાવ જે જલ્દી પચે, ચોમાસાના દિવસોમાં પિત્ત સૌથી ઓછું હોય છે તેથી સૌથી હલકુ ખાવું જોઈએ અને એક જ વખત દિવસમાં ખાવ તો સૌથી સારું છે એવું ખાવાનું તો ખાવું જ ન જોઈએ જેમાં પાણી વધુ હોય કેમ કે પહેલાથી જ પાણી શરીરમાં વધુ હોય છે પ્રકૃતિના હિસાબે શરીર ચાલે છે તેથી ચોમાસાના દિવસોમાં સાધુ સંત લીલા પાંદડાની શાકભાજી ખાવાની મનાઈ કરે છે કેમ કે તેમાં પાણી ખુબ જ પ્રમાણમાં હોય છે તો આપણે પાણીના શિકાર ન બનીએ તેથી વધુ પાણી વાળા અને ખુબ ઓછા પાણી વાળી બન્ને વસ્તુ ની મનાઈ છે ચોમાસાના દિવસોમાં.