વાહનમાં બ્રેક શા માટે હોય છે? બધાના અલગ અલગ જવાબ સામે એક વિદ્યાર્થીએ આપ્યો આવો જોરદાર જવાબ.

ફિઝિક્સના ક્લાસમાં શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને પૂછ્યું, “આપણા વાહનોમાં “બ્રેક” કેમ હોય છે?”

અલગ અલગ જવાબો મળ્યા.

“વાહનને અટકાવવા માટે”

“વાહનની સ્પીડ ઘટાડવા માટે”

“વાહનનું એકસીડન્ટ ટાળવા માટે”

વગેરે વગેરે…

પરંતુ એક જવાબ અલગ હતો,

“તમને ઝડપી વાહન ચલાવવા માટે સક્ષમ કરવા…!”

આ એક વિચાર જ છે.

એક પળ માટે માની લો કે તમારા વાહનમાં કોઈ બ્રેક જ નથી, તો તમે તમારા વાહનને કેટલી સ્પીડથી ચલાવશો?

ફક્ત અને ફક્ત માત્ર બ્રેકના કારણે જ આપણે વાહનને ઝડપી ચલાવાની હિંમત કરી શકીએ છીએ, ઝડપથી પણ આગળ વધવાની હિંમત કરી શકીએ છીએ. જે સ્થાને જઈએ છીએ, ત્યાં ફટાફટ પહોંચી શકીએ છીએ.

જીવનના પણ વિવિધ તબક્કે, આપણી પ્રગતિ, દિશા અથવા નિર્ણય પર આપણા માતા-પિતા, શિક્ષકો, મિત્રો અને ઉપરી (બોસ) સવાલો પૂછતા રહે છે. આપણે તેમને અડચણ માનીએ છીએ અથવા આવા સવાલોને આપણા ચાલુ કાર્ય માટે “બ્રેક” માની લઈએ છીએ.

પરંતુ યાદ રાખજો કે, આવા સવાલો(બ્રેક) ને કારણે જ તમે જ્યાં છો, ત્યાં પહોંચ્યા છો, મુકામ મેળવ્યો છે. “બ્રેક” વિના તમે અટકી શકો છો, દિશા ગુમાવી શકો છો અથવા કમનસીબ અકસ્માતનો ભોગ બની શકો છો.

હું મારી બધી કિંમતી “બ્રેક” માટે ઉંડાણ પૂર્વક અને નિષ્ઠા પૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું.!

ચાલો આપણા જીવનમાં “બ્રેક” ની તારીફ કરીએ. તેના વિના આપણે ત્યાં ના હોત, જ્યાં આજે છીએ.!